Skip to content
Plače v javnem sektorju prireditev program
Program letošnje 3. konference je še v pripravi, objavljen bo kmalu.
 Spodaj si lahko ogledate spored lanskoletne konference.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

1. DAN - 18. oktober 2023
09:00 - 09:30Registracija
09:30 - 09:35Pozdrav organizatorja, Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:35 - 09:50Uvodni nagovor, Peter Pogačar, Generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za Javno upravo
1. Sekcija: Vodja mag. Branko Vidič
09:50 - 10:10Kaj naj bi prinesla prenova plačnega sistema?,
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo
10:10 - 10:30Določitev osnovne plače ob zaposlitvi, premestitvi, napredovanju v naziv in ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju,
Nina Štefe, sekretarka v Sektorju za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo
10:30 - 10:50Plače direktorjev, mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo
10:50 – 11:10Plače funkcionarjev v luči aktualne prakse Ustavnega sodišča, dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica
11:10 - 11:40Vprašanja in odgovori
11:40 – 12:00Odmor z osvežitvijo in prigrizki
2. Sekcija: Vodja Irena Ilešič Čujovič
12:00 - 12:20Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred,
mag. Katja Knez, sekretarka v Sektorju za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo
12:20 - 12:40Možnosti nagrajevanja v javnem sektorju, Nataša Musar Mišeljić, preizkušena državna revizorka
12:40 - 13:00Izzivi pri obračunavanju in izplačevanju dodatkov za manj ugodni delovni čas,
Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in
podpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja
13:00 – 13:20Sodna praksa s področja plač v javnem sektorju, Tanja Bohl, odvetnica, specialistka za področje delovnega prava
13:20 - 13:50Vprašanja in odgovori
13:50 - 15:30Kosilo v lastni režiji
15:30 - 15:45Stroški dela v javnem sektorju: stanje in izzivi pred reformo, dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta RS
15:45 - 17:00OKROGLA MIZA: Prenova plačnega sistema javnega sektorja
Udeleženci: dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta RS, Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Pergam,
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor MJU, Izr. prof. dr. Rok Spruk, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije
Voditeljica: Katja Mihelj Nagode
19:00Svečana večerja z zabavnim programom in presenečenjem
2. DAN - 19. oktober 2023
3. Sekcija: Vodja Lidija Apohal Vučković
09:00 – 09:20Reprezentativnost sindikatov v javnem sektorju,
dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
09:20 – 09:40Stavka v javnem sektorju,
mag. Nataša Belopavlovič, pravnica in bivša državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
09:40 – 10:00Kako pristopiti k realizaciji ustavne odločbe – kvorum za sklepanje kolektivnih pogodb,
Lidija Apohal Vučković, univerzitetna diplomirana pravnica, zunanja sodelavka Ministrstva za javno upravo
10:00 – 10:30Vprašanja in odgovori
10:30 – 11:00Odmor s prvo jutranjo kavo in klepetom
4. Sekcija: Vodja Štefka Korade Purg
11:00 – 11:20Prenova uslužbenskega sistema,
Barbara Koželj Sladič, vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter za uslužbenski sistem, Ministrstvo za javno upravo
11:20 – 11:40Sistemizacija delovnih mest in pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca,
Štefka Korade Purg, univerzitetna diplomirana sociologinja
11:40 – 12:00Izzivi pri poenotenju kriterijev za določitev letnega dopusta,
Danijela Mišić Pogorevc, vodja Sektorja za podporo delovanju Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja
pri Vladi RS in Uradniškega sveta, Ministrstvo za javno upravo
12:00 – 12:30Vprašanja in odgovori
12:30 – 12:50Odmor s prigrizki
5. Sekcija: Vodja mag. Milan Pirman
12:50 – 13:10Javnost plač v javnem sektorju – katere podatke o plačah je dopustno objaviti, Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS
13:10 – 13:30Najpogostejše napake pri poročanju podatkov proračunskih uporabnikov v informacijski sistem – ISPAP,
Boro Nikić, vodja Oddelka za analitiko in javnost plač, Ministrstvo za javno upravo
13:30 – 13:50Pogoste kršitve pri določanju in izplačevanju plač, ugotovljene v inšpekcijskih postopkih,
mag. Milan Pirman, Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in plačni sistem
13:50 – 14:20Vprašanja in odgovori
14:20Zaključek konference