Skip to content
Plače v javnem sektorju prireditev program

1. DAN - 15. oktober 2024
09:00 - 09:30Registracija
09:30 - 09:35Pozdrav organizatorja
Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:35 - 09:50Uvodni nagovor
predstavnik Ministrstva za javno upravo
1. Sekcija: Vodja Lidija Apohal Vučković
09:50 - 10:10Prenova plačnega sistema – kje smo?
Lidija Apohal Vučković, univerzitetna diplomirana pravnica, zunanja sodelavka Ministrstva za javno upravo
10:10 - 10:30Gibanje plač v javnem sektorju
Boro Nikić, vodja Oddelka za analitiko in javnost plač, Ministrstvo za javno upravo
10:30 - 10:50Odprava plačnih nesorazmerij - kakšne plače se nam obetajo?
mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo
10:50 – 11:10Vprašanja in odgovori
11:10 - 11:40Odmor s prvo skupno kavo in prigrizki
2. Sekcija: Vodja Peter Pogačar
11:40 - 12:00Izzivi pri zaposlovanju v javnem sektorju
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo
12:00 - 12:20Kako izboljšati (osebno) učinkovitost v velikih sistemih?
mag. Brigita Tomas, BT - Business Trainings, s.p.
12:20 - 12:40ChatGPT kot pomočnik v javnem sektorju
Peter Mesarec, Seos d.o.o.
12:40 - 13:00TFL AI - pravna umetna inteligenca na portalu Tax-Fin-Lex
Zlata Tavčar in Tjaša Kohek, Tax-Fin-Lex d.o.o.
13:00 – 13:20Vprašanja in odgovori
13:20 - 15:00Kosilo z druženjem
3. sekcija: Vodja sekcije bo objavljen naknadno*
15:00 - 15:20Tema bo objavljena naknadno*
15:20 - 15:40Bolezni in ljubezni ega v komunikaciji
Ksenija Benedetti, Akademija za poslovni protokol
15:40 - 16:00Tema bo objavljena naknadno*
16:00 - 16:20Vprašanja in razprava
16:20Konec vsebinskega dela konference
19:00Svečana večerja z zabavnim programom in presenečenjem
2. DAN - 16. oktober 2024
4. Sekcija: Vodja Štefka Korade Purg
09:00 – 09:20Vpliv novosti Zakona o delovnih razmerjih na delovna razmerja v javnem sektorju
Tanja Bohl, odvetnica, specialistka za področje delovnega prava
09:20 – 09:40Prenova uslužbenskega sistema – kako se prilagoditi sodobnim izzivom?
Barbara Koželj Sladič, vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter za uslužbenski sistem, Ministrstvo za javno upravo
09:40 – 10:00(Ne)fleksibilnost delodajalcev pri določanju delovnih mest
Štefka Korade Purg, univerzitetna diplomirana sociologinja
10:00 – 10:20Vprašanja in odgovori
10:20 – 10:50Odmor s prvo jutranjo kavo in klepetom
5. Sekcija: Vodja Irena Ilešič Čujovič
10:50 – 11:10Plačni sistem kot orodje upravljanja s kadri – pogled ravnateljice
TBD
11:10 – 11:30Plačni sistem kot orodje upravljanja s kadri – pogled direktorja ali vodje kadrovske službe
TBD
11:30 – 11:50Plačni sistem kot orodje upravljanja s kadri – sindikalni pogled
Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in
podpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja
11:50 – 12:10Vprašanja in odgovori
12:10 – 12:40Prigrizki pred odhodom domov
6. Sekcija: Vodja Nataša Musar Mišeljić
12:40 – 13:00Ugotovitve revizijskih poročil Računskega sodišča
Nataša Musar Mišeljić, preizkušena državna revizorka
13:00 – 13:20Aktualne odločitve Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja
Danijela Mišić Pogorevc, vodja Sektorja za podporo delovanju Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja
pri Vladi RS in Uradniškega sveta, Ministrstvo za javno upravo
13:20 – 13:40Aktualna sodna praksa s področja plač
TBD
13:40 – 14:00Odločitve Ustavnega sodišča v zvezi s plačami sodnikov
dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica
14:00 - 14:20Vprašanja in razprava
14:20Zaključek konference

*V primeru, da bo prenova plačnega sistema do poteka konference sprejeta, bo program ustrezno posodobljen z aktualnimi temami in bo vključeval novosti, ključne informacije ter odgovore na vprašanja s področja novega plačnega sistema javnega sektorja.