Skip to content
Plače v javnem sektorju prireditev program
Program letošnje 2. konference je še v pripravi, lahko pa si ogledate spored lanskoletne konference.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

1. DAN - 19. oktober 2022
09:00 - 09:30Registracija
09:30 - 09:30Pozdrav organizatorja, Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:30 - 09:35Predstavitev komentarja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, dr. Etelka Korpič-Horvat, pravnica,
nekdanja ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije
09:35 - 09:50Uvodni nagovor, Sanja Ajanović Hovnik, Ministrica za javno upravo
1. Sekcija: Vodja dr. Etelka Korpič Horvat
09:50 - 10:10Določitev plače javnim uslužbencem po 3. členu ZSPJS, dr. Etelka Korpič-Horvat, pravnica,
nekdanja ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije
10:10 - 10:30Ravnanje delodajalca in javnega uslužbenca v primeru nepravilno določene plače, mag. Marijan Debelak
vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
10:30 - 10:50Dolžnost aktivnega ravnanja države za zagotavljanje ustreznih plač v javnem sektorju, dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik
10:50 - 11:10Odmor
2. Sekcija: Vodja Irena Ilešič Čujovič
11:10 - 11:30Redna delovna uspešnost, mag. Katja Knez, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, v Sektorju za plače v javnem sektorju
11:30 - 11:50Delovna uspešnost za povečan obseg dela in delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
Nataša Musar Mišeljić, vrhovna državna revizorka na Računskem sodišču
11:50 - 12:10Dodatek za delovno dobo in dodatki za posebne pogoje dela (nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo in na praznike), mag. Nataša Belopavlovič,
pravnica in bivša državna sekretarka Republike Slovenije na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije
12:10 - 12:30Vrste in višina dodatkov po ZSPJS in KPJS, Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Slovenije in podpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja
12:30 - 14:15Kosilo v lastni režiji
3. Sekcija: Vodja Lidija Apohal Vučković
14:15 - 14:35Določitev osnovne plače funkcionarjev, dr. Bojan Tičar, doktor pravnih znanosti,
Fakulteta za varnostne vede in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
14:35 - 14:55Nadzor sistema plač v javnem sektorju, Lidija Apohal Vučković, glavna inšpektorica Inšpektorata za javni sektor
14:55 - 15:15Prekrški in plačni sistem, Aljoša Polajžar, magister prava, mladi raziskovalec, asistent in doktorski študent na
Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
15:15 - 15:35Sodna praksa po ZSPJS, Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica - svetnica
19:00Svečana večerja ob izbrani glasbi ansabla Kranjci
2. DAN - 20. oktober 2022
4. Sekcija: Vodja dr. Valentina Franca
09:00 - 09:20Dostop javnosti do podatkov o plačah javnih uslužbencev, Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka RS
09:20 - 09:40Možnosti socialnega dialoga pri urejanju plačnega sistema v javnem sektorju, dr. Valentina Franca,
izredna profesorica za delovno pravo in pravo socialne varnosti na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani
09:40 - 10:00Svet za sistem plač v javnem sektorju - mrtva črka na papirju?, Rok Jemec, strokovnjak za pravne zadeve
zaposlen v zdravstveni zavarovalnici, Boštjan Koritnik, nekdanji minister za javno upravo
10:00 - 10:30Odmor s prigrizkom
5. Sekcija: Vodja Štefka Korade Purg
10:30 - 10:50Vpliv plačnega sistema na sistemizacijo delovnih mest v javnem sektorju,
Štefka Korade Purg, univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi
10:50 - 11:10Pravila za določitev osnovne plače javnim uslužbencem«, mag. Branko Vidič, vodja sektorja za plače v javnem sektorju,
Ministrstvo za javno upravo RS
11:10 - 11:30Posebnosti pri določanju osnovne plače javnega uslužbenca v primeru pogodbe o zaposlitvi za
določen čas in v primeru neizpolnjevanja pogoja izobrazbe za delovno mesto,
Nina Štefe, univ. dipl. pravnica, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, v Sektorju za plače v javnem sektorju
11:30 - 11:45Odmor
11:45 - 13:456. OKROGLA MIZA: Kakšen naj bo plačni sistem javnega sektorja v prihodnosti
Udeleženci: Boštjan Koritnik, Davorin Kračun, Jakob Počivavšek, Peter Pogačar, Tomaž Vesel
Voditeljica okrogle mize: Ksenija Horvat
13:45Zaključek konference